Datum: 25.9.2019
Satnica: 12.30 - 18.00
Lokacija: Vila Jelena
Kursledare